Privacyverklaring Praktijk De Goede V

 

 

 

Krijg u op uw mobiel deze algemene voorwaarden niet te zien, dan heeft u geen standaard .pdf viewer geselecteerd op uw mobiel, kijk hier voor de mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud:

Uw persoonsgegevens en uw privacy in Praktijk De Goede V

 

De Goede V is een praktijk voor orthomoleculaire therapie gevestigd in Jubbega. Om u goed te kunnen behandelen is het noodzakelijk om bepaalde persoonlijke gegevens van u te verzamelen. Dit is nodig voor zowel de therapie als voor de financiële afhandeling van zaken. Ook is dit een wettelijk plicht opgelegd door het WBOG.

 

Welke gegevens worden verzameld?

De volgende gegevens van u worden verzameld en in een persoonlijk dossier opgenomen:

 

– NAW gegevens

– Geslacht

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– Mailadres

– Medische gegevens

– Gegevens huisarts

 

Waarvoor worden de gegevens verzameld?

De gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 

– contact op op te nemen via telefoon of email als dat nodig is voor de dienstverlening

– verzenden van nieuwsbrieven/e-books

– voor de therapie/zorgverlening

– administratieve doeleinden

 

Ook kunnen de gegevens nog worden gebruikt voor de volgende doelen:

 

– Om andere zorgverleners te informeren indien daar aanleiding toe is. Er zal dan expliciete schriftelijke toestemming van u worden gevraagd

– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg

 

De Goede V zal de persoonsgegevens die tot haar beschikking gesteld zijn niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Mocht er toch een andere reden zijn om de gegevens te gebruiken dan zal u hierover worden geïnformeerd en zal uw toestemming expliciet worden gevraagd.

 

Hoe zit het met mijn privacy?

De Goede V doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat:

 

– er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens

– onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

– uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijke is voor goede zorgverlening en/of wettelijk verplicht is

 

De behandelend therapeut Tamara de Vetter heeft als enige toegang tot uw dossier. Zij is gehouden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Voor kinderen geldt een een bewaartermijn van 15 jaar vanaf hun 18e verjaardag.

Er geldt een wettelijke fiscale verplichting om (kopieën van) facturen 7 jaar te bewaren. Op de factuur staan uw persoonsgegevens.