Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode:

 

Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook

 

Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd

 

In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet

 

Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts

 

Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld

 

Een CAT-therapeut respecteert het Collectief Alternatieve Therapeuten